ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 3, Ν 4831/2021).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
27
ΜΑΪ
Αποσπάσματα του Πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού του Ν.Σ.Κ. Ανάρτηση αποσπασμάτων του Πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού του Ν.Σ.Κ.
21
ΜΑΪ
Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετάταξης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) - Κεντρική Υπηρεσία και στα Γραφεία Νομικού Συμβουλίου στον Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Μυτιλήνη) και στην Καβάλα Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετάταξης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) - Κεντρική Υπηρεσία και στα Γραφεία Νομικού Συμβουλίου στον Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Μυτιλήνη) και στην Καβάλα
21
ΜΑΪ
Συμμετοχή της Προέδρου του Ν.Σ.Κ. Νίκης Μαριόλη στην εκδήλωση του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών (ΙΜΜ), του Ινστιτούτου Διευθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) και των Εκδόσεων Παπαζήση Συμμετοχή της Προέδρου του Ν.Σ.Κ. Νίκης Μαριόλη στην εκδήλωση του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών (ΙΜΜ), του Ινστιτούτου Διευθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) και των Εκδόσεων Παπαζήση