Απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 412/2021, για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 25-10-2021.

11
Οκτ

Απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 412/2021, για την εφαρμογή μέτρων  λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 25-10-2021.