ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

31
Μαρ
Σας ενημερώνουμε για την Εγκύκλιο της Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος, αναφοράς και κάθε υπηρεσιακού ή άλλου εγγράφου από τα μέλη του κυρίου και διοικητικού προσωπικού στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ.