Επιστημονική εκδήλωση

8
Φεβ

Την 11η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 η Ένωση Αστικολόγων διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με εισηγητές τον κ. Γεώργιο Λέκκα, επίκουρο καθηγητή Νομικής Σχολής Αθηνών, με θέμα εισήγησης: «Η τραπεζική εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και επί απαιτήσεων» και τον κ. Δημήτριο Κ. Ρούσση,  Δ.Ν. Δικηγόρο,  Ειδικό Επιστήμονα Νομικής Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα εισήγησης: «Καθήκον πίστης και αστική ευθύνη δανειστή στο ενέχυρο τίτλων».

Η ως άνω επιστημονική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Επιστημονικών Διαλέξεων (Σεμιναρίων) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. (Ακαδημίας 68 & Χαριλάου Τρικούπη, 2ος όροφος).