Επιστημονική εκδήλωση

11
Ιαν

Την 14η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, η Ένωση Αστικολόγων διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με εισηγητές τον κ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, επίκουρο καθηγητή Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με θέμα εισήγησης: « Πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις ως προς την εκκλησιαστική περιουσία» και τον κ. Αθανάσιο Κόντη,  Δ.Ν. Δικηγόρο,  με θέμα εισήγησης: «Οι διαθήκες των ορθοδόξων κληρικών και μοναχών ».

Η ως άνω επιστημονική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Επιστημονικών Διαλέξεων (Σεμιναρίων) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. (Ακαδημίας 68 & Χαριλάου Τρικούπη, 2ος όροφος).