ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.

6
Οκτ
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμημάτων των Διευθύνσεων α) Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, β) Οικονομικών Υποθέσεων και γ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.).