ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΛΗΜΝΟΥ) ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΡΙΕΤΙΑ

13
Ιουν
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό ενός (1) Δικηγόρου του Δημοσίου στην έδρα του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης (Μεταβατική Έδρα Λήμνου) για μια (1) τριετία. Μπορείτε να διαβάσετε το αρχείο σε αυτόν τον σύνδεσμο.