Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων και του εξοπλισμού του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στον Πειραιά

6
Φεβ

Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων και του εξοπλισμού του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στον Πειραιά, όπως μπορείτε να διαβάσετε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.