30
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 632/2022 Ορισμός μελών του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
30
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 629/2022 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
14
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 601/2022 Ορισμός επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
4
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 579/2022 Τροποποίηση της απόφασης της Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) με αριθμό 367/07-07-2022, περί τοποθέτησης διοικητικών υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες του Ν.Σ.Κ.
4
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 578/2022 Τροποποίηση της απόφασης της Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) με αριθμό 365/07-07-2022, περί κατανομής των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. στις Υπηρεσιακές Μονάδες του.
3
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 577/2022 Έκδοση προκήρυξης - πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
31
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 561/2022 ​Συγκρότηση Θεματικού Σχηματισμού ποινικών υποθέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
31
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 560/2022 Συγκρότηση του Θεματικού Σχηματισμού εθνικών και διεθνών διαιτησιών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
21
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 545/2022 Ορισμός Υπευθύνου Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αναπληρωτή αυτού.
17
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 526/2022 Σας γνωστοποιούμε την Απόφαση Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ. αριθμ. 526/2022, όπως θα διαβάσετε στο επισυναπτόμενο αρχείο.
17
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 521/2022 Σας γνωστοποιούμε την Απόφαση Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ. αριθμ. 521/2022, όπως θα διαβάσετε στο επισυναπτόμενο αρχείο.
5
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 510/2022 Τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Ν.Σ.Κ., με αριθμό 321/2021, και κατανομή των υποθέσεων στους Σχηματισμούς Δικαστικών και Εξωδίκων Υποθέσεων ημεδαπής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
5
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 509/2022 Κατάργηση του Σχηματισμού Διαφορών Δικαιοδοσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
4
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 507/2022 ​Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμημάτων των Διευθύνσεων α) Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, β) Οικονομικών Υποθέσεων και γ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
3
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 496/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε διοικητικους υπαλλήλους που υπηρετούν στην ΚΥ ΝΣΚ.
27
Σεπ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 490/2022 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Διευθύνσεις α) Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, β) Οικονομικών Υποθέσεων και γ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.)»
9
Σεπ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 459/2022 Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
16
Αυγ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 419/2022 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο τη συγκέντρωση, διαχείριση και νομική επεξεργασία δικαστικών αποφάσεων με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο.
24
Ιουλ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 367/2022 Τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.)
21
Ιουλ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 366/2022 Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.)